Meny

Ungdomslägret i Costa Rica genomfört!

Den costaricanska lutherska kyrkans program för ungdomar som kallas “Ungdomar främjar en fredens kultur” genomförde 2019 års läger till vilket man inbjöd aktiva ungdomsledare från kyrkans alla församlingar.

Detta läger kunde genomföras tack vare ett solidariskt stöd från Vislanda-Blädinge pastorat i Svenska kyrkan genom sin präst Anders Lindow. De gav i år ett ekonomiskt bidrag som gjorde det möjligt att genomföra hela denna viktiga årliga aktivitet. Uppgiften att ordna det praktiska med lägergård, mat och transporter sköttes av ILCO:s informationsenhet.

Lägret genomfördes på kursgården Centro Manú i Guápiles. Lägerledare var prästkandidaten Jonathan Jarquín som ledde ungdomarnas samtal kring årets tema ”Att hantera känslor” med hjälp av olika filmer. Som lägerledare ansvarade även Valera och Karol från församlingen Sola Gracia i Grecia som lärde ut pedagogiska lekar.

Ett viktigt inslag under lägret var att utse en ny styrelse för ILCO:s Kyrkans Unga. Här har ni dem med bild och namn.

Ordförande: Stephany Caravaca Mena
, Sekreterare: Nayaris Vásquez Bejarano, 
Kassör: Karol Silva Novoa, 
Revisor: Bernabe Meléndez
, Ledamot 1: Nehemias Ortega Mena
, Ledamot 2: Valera Vargas Campos, 
Vice ordförande: Sarah Celeste Melara(ej på bild)

Detta ungdomsläger och valet av ny styrelse är en del av de planerade aktiviteterna för 2019/2020 där man vill genomföra ett antal samlingar med utbildning och analys av olika teman. Innan lägret avslutades hade därför den nya styrelsen ett möte för att planera några av aktiviteterna för kyrkans ungdomsprogram under år 2020.

Målen med arbetet är att låta ungdomarna utvecklas i sitt ledarskap i församlingen med t ex genomförande av gudstjänster, barngrupper och ett inkluderande arbete för särskilt utsatta. Man vill hjälpa ungdomarna att få en starkare kontakt med ungdomar i andra församlingar och även visa upp kyrkans ungdomsarbete mera så att fler ungdomar vill delta. Detta sker bl a genom att styrelsen besöker i olika församlingar. Man vill också samordna sitt arbete med de volontärer som kommer från andra länder kyrkor.