Pandemirestriktioner i jul

Nyhet Publicerad

De nya pandeminrestriktionerna ger oss fortfarande möjlighet att samlas upp till 100 personer vid våra gudstjänster i jul, men åtgärder kommer vidtas för att se till att det är lätt att hålla avstånd till andra sällskap. I våra församlingshem återinförs nu restriktioner på 50 resp. 40 gäster i Vislanda och Blädinge. Tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du har symptom!