Meny

Mia, Annika och Sara!

3 nya medarbetare är anställda till förskolan Lyktan!

Vi säger varmt välkomna till:  

Maria(Mia) Wallin, Ryssby, förskolechef/rektor
Annika Larsson, Vislanda, förskollärare
Sara Jonsson, Vislanda, förskollärare

Snart kan vi presentera dem lite närmare med bild!

 Rekrytering pågår av ytterligare en pedagog.