Välkommen till gudstjänst i Vindelns församlingsgård lördag 24 mars kl 19.00 (OBS! Tiden)

Präst är Åsa Olsson. EFS ansvarar.