Långfredagsgudstjänst i S:t Mikaels kapell 7 april

Långfredag 7 april kl 11.00 firas Långfredagsgudstjänst i S:t Mikaels kapell med Veronica Eriksson. Kyrkokören medverkar.