Utomhusgudstjänst söndag 23 augusti

Kl 14.00 firas utomhusgudstjänst utanför Åmbacken med Veronica Eriksson. Söndagens tema är "Tro och liv" och kollekten tillfaller den här söndagen Vindelns församlings blomstergåva.