Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Andakter på Vendelgården

Onsdagar klockan 11.00 med fika från 10.30

Varje onsdag är det andakt på vårt seniorboende i Örbyhus, Venelgården. Det är ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Björkbackskyrkan (Equmeniakyrkan i Örbyhus) ansvarar för andakten ojämna veckor och Svenska kyrkan jämna veckor. Välkommen! Även du som inte bor på gården.
Vill du hjälpa till i vår frivilliggrupp? Man finns till för de boende, hjälper dem att ta sig til samlingssalen och fikar tillsammans med dem. Kontakta diakoniassistent Christina Löthman om du vill ge en hjälpande hand.