Beslut att sälja prästgården i Älvsborg

2022-12-14 fattade Kyrkofullmäktige i Västra Frölunda pastorat följande beslut: ”Att sälja prästgården i Älvsborg, och att lägga ner förskoleverksamheten i Kyrkans förskola i Älvsborg.” 

Förskolan fortsätter verksamheten hela vårterminen 2023, men stänger sedan i juli. 

Pastoratet driver från hösten 2023 följande förskolor: Lingonet i Grevegården kyrka, Arken i Tynnereds kyrka och Pärlan i Näsets kyrka.