Foto: Seija Wällensjö

Ingen sammanslagning av församlingar!

Nyhet Publicerad Ändrad

Stiftsstyrelsen har lyssnat på oss, när vi sagt att vi inte vill slås ihop med Heby kommuns övriga församlingar. Diskussionerna kommer säkert att tas upp igen om ett par år, men till vidare fortsätter Västerlövsta pastorat att vara en självständig enhet. Dock ska vi förstärka samarbetet med Vittinge, Nora och Östervåla-Harbo, för att få ut mesta möjliga av våra sammanlagda resurser och ge er församlingsbor bästa tänkbara service.