Foto: Magnus Aronson/IKON

För en hållbar framtid

Svenska kyrkan Västerås arbetar för en hållbar framtid. Det innebär att vi bland annat arbetar långsiktigt med en rad frågor som är viktiga för att vi alla ska ha en hållbar framtid. Det innebär till exempel att aktivt arbetar med frågor som rör klimat och miljö, men också med hur och var vi bedriver vår verksamhet så att vi finns tillhands för alla som bor och verkar i Västerås.

Hur vi jobbar med klimatfrågor

Svenska kyrkan vill efterlämna en värld, vårt enda hem, i ett beboeligt skick till våra barn. Som ett steg i det arbetet antogs 2019 en färdplan för klimatet, med sikte att Svenska kyrkan ska bli klimatneutral 2030. Vad gör Svenska kyrkan Västerås för att bidra till att det målet nås?

Var behöver vi finnas?

Var finns vi idag och var behöver vi finnas framöver? Att kyrkan finns är en självklarhet för många - men precis som människors behov utvecklas och ändras måste också Svenska kyrkan ta sikte på framtiden. Vi behöver finnas närvarande, i människors vardag, ute i samhället, genom att vara kyrka på nätet och i våra kyrkor och andra mötesplatser.