Foto: Magnus Aronson/IKON

För en hållbar framtid

Svenska kyrkan Västerås arbetar för en hållbar framtid. Det innebär att vi bland annat arbetar långsiktigt med en rad frågor som är viktiga för att vi alla ska ha en hållbar framtid. Det innebär till exempel att aktivt arbetar med frågor som rör klimat och miljö, men också med hur och var vi bedriver vår verksamhet så att vi finns tillhands för alla som bor och verkar i Västerås.