En ungdom sitter med mobiltelefonen.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Livsstilsverktyget

Ett nytt sätt att befrämja existentiell hälsa har utvecklats vid svenska universitet med stöd av Svenska kyrkan

Satsningen har resulterat i det digitala Livsstilsverktyget och boken Hela livet, som nu görs tillgängligt som ett kontinuerligt stöd för församlingsmedlemmar och kyrkans personal som en hjälp och inspiration i arbetet med existentiell hälsa.

Utifrån bland annat Dag Hammarskjölds Vägmärken, Tomas Tranströmers poesi och den senaste hälsoforskningen ges fördjupande tankar om hur kropp och själ hänger samman. Viktiga livsfrågor vävs ihop med konkreta redskap för att hantera stress, ensamhet, relationer, sorg med mera. 

Tryck här för att komma till Livsstilsverktyget