Komministertjänsten är tillsatt

Vi välkomnar Björn Larsson till vårt pastorat. Han tillträder 1 mars 2022.

Vi är väldigt glada att få presentera att Björn Larsson, nuvarande präst i S:t Olofs församling i Norrköping, kommer att, från och med 1 mars 2022, vara anställd i vårt pastorat. Närmare presentation av vår nya präst kommer framöver.