Mikaelsgården i Valbo.
Foto: Madelene Perpåls

Gudstjänster på Mikaelsgården

och serviceboendet Furugården i Valbo centrum

Välsignat & klart

Mässa, mat, lek & gemenskap - för alla åldrar

Två tända ljus och ett glaskors vid ett blått kyrkfönster.

Veckomässa

Varmt välkommen att börja dagen med att fira en enkel veckomässa

Karin Zakrisson musiker och Anna-Lena Hyson, diakon.

Gudstjänster på Furugården

Serviceboende i Valbo