Musik är glädje och gemenskap

I Uppvidinge pastorat är musiken ett viktigt redskap för gemenskap och glädje. Våra gudstjänster är fyllda av musik. Våra körer bidrar till gemenskapen och glädjen, alltifrån de minsta barnens sång till avancerade arrangemang. Välkommen att vara med! Om du undrar något ta kontakt med våra kantorer!

Körer Lenhovda

Körsång är glädje, gemenskap och en viktig del i varje församlings liv.

Körer Nottebäck

Körsång är glädje och gemenskap och en viktig del av församlingens liv

Körer Åseda

Körsång är glädje och gemenskap och en viktig del av församlingens liv

Körer Älghult

Körsång är glädje och gemenskap och en viktig del av församlingens liv