Foto: Magnus Aronson

Nya stiftsfullmäktige

Den 15 mars 2022 har nya stiftsfullmäktige sitt första startmöte. Ledamöterna samlas då till ett så kallat "utbildningssammanträde", som inleder den fyraåriga mandatperioden.

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Ledamöterna träffas två gånger per år - vår och höst - och har många beslut i sina händer. Bland annat mål och inriktningar för verksamheten, budget och stiftets andel av kyrkoavgiften.