Grubbelklubben

Det är våra nya satsning där vi erbjuder högstadieelever möjligheten att helt villkorslöst få prata med vuxna om viktiga saker. Detta bidrar även till ökad vuxennärvaro i skolan

Idén bakom Grubbelklubben är enkel.

Eleverna får ta ställning till en aktuell fråga genom att välja ett svar. I många fall leder det vidare till samtal och diskussion.

 På ett stort vitt papper står veckans fråga:
Vad tror du händer om man inte visar sina känslor?
Det finns fyra svarsalternativ som eleverna kan välja mellan. Sedan får de berätta hur de tänker. Varje vecka är en ny fråga, ur ett livsåskådande perspektiv.

– Vi finns här som vuxna i elevernas vardag. Inte för att predika eller värva till kyrkan, utan för att möta ungdomar och lyssna på vad de har att säga. Många elever tycker att det är skönt att få prata med en vuxen helt villkorslöst.
En elev som stannat vid bordet berättar om betydelsen av Grubbelklubben.

– Det är bra att de är här. Det känns som de bryr sig om hur jag mår, säger Ida.

 Vi kan ställa de stora frågorna, gå direkt på kärnan utan omvägar. En viktig utgångspunkt är att aldrig undervisa. Att inte ha svaren på frågorna utan lyssna på vad som sägs, men att samtidigt kunna utmana till reflektion.

Grubbelklubben är en metod för att få igång samtalet kring livsfrågor. Det är viktigt att krysset inte är fast utan lätt går att ändra, direkt, en kvart senare eller om tio år. Suddgummi är vårt bästa pedagogiska verktyg.

 Låter det spännande?

 Kontakta mig gärna, Linda Thunell 0768280704 linda.thunell@svenskakyrkan.se

Jag finns även i aktivitetsrummet på Lillhaga skolan på fredagar mellan 10-12.