Kyrkorådet i Trollhättans pastorat 2014-2017

Ordförande Bernt Berggren
vice ordförande Arne Samuelsson

Övriga ledamöter

Hilkka Andersson 
Märta Tofeldt 
Leif Hellström 
Bo-Christer Österberg 
Britt Hallgren  
Bertil Jönsson 
Rune Johansson  
Inge Eklund 
Maria Classon, kyrkoherde 

Ersättare

Inga-Lill Hansson 
Eva Zakrisson 
Thomas Glemring
Gun Olsson
Reine Jacobsson