Fira lucia med oss!

13/12 kl 18.00 i Götalundens kyrka, med konfirmander och ungdomsgruppen. 13/12 kl 14.00, Lextorpskyrkans personals luciatåg. 16/12 kl 10.00 i Skogshöjdens kyrka, Gudstjänst med lucia.