Meditation = Friskvård

Meditation är att i stillhet och tystnad öppna sig för Guds kärlek. Vi kommer i balans med oss själva, (yttre aktivitet och inre stillhet). I meditationen uppnås en frid som gör det möjligt att bättre hantera de problem varje människa möter. Meditationen innebär att, sitta sig till stillhet och tystnad, och att med kroppen som instrument bli mer närvarande i sitt inre djup. Kropp, själ och ande hör ihop!

Tid: Onsdagar kl 15.00–15.50. Sista tillfället för terminen är 17/5.
Plats: Nathanaelskyrkan

Meditationsledare är diakon Carina Vindeland. Ingen kostnad. Har du friskvårdstid genom ditt arbete kanske du vill använda den och komma och prova på!