Adventsorgel

Orgelmusik och psalmer i adventston. Tillgänglig via pastoratets Facebook & Youtube, ”Svenska kyrkan i Strömstad”, från torsdag 17 december kl. 18.00