Andakt: Korset främsta tecknet

Ziad Abu-Ali, diakon i Vantörs församling, läser ur Lukasevangeliet kapitel 23.