Meny

Välkommen till en ny termin med Katedralakademin!

Katedralakademin vill vara ett forum där frågor ställs utan rädsla, där vi vågar neka tro på alltför enkla svar och vågar verkligen lyssna till kunskap och erfarenhet. Vårens Katedralakademi har som grundtema – beröring och att bli berörd.

Vårens Katedralakademi har som grundtema – beröring och att bli berörd.

Syftet med kristen tro är att öva sig i att vara förbunden med, relatera till sitt eget inre, sina egna tankar och känslor och sin kropp. Våra första upplevelser av andlighet fick vi i kontakten med en annan människas kropp, våra mammors kropp. Den kristna tron sammanfattas i den heliga handlingen i sakramentet nattvarden. Det är ordlöst och tas emot av vår mun, som vi en gång tog emot vår första näring. Tala om beröring!

I vårt inre finns förmågan att känna glädje, sorg, ensamhet och gemenskap.
Kristen tro är också att vara förbunden med andra människor. Trots att vi är unika, vilket betyder ensamma, kan vi dela vår förmåga att känna glädje, sorg, ensamhet och gemenskap.

Vi kan beröra varandra!

Kristen tro bär på en djup insikt att vi är förbundna med naturen. Insikten att naturen inte tillhör oss. Vi tillhör skapelsen. Ytterst och innerst handlar kristen tro om att om och om igen upptäcka och leva i innebörden i orden:
”I Gud är det som vi lever, rör oss och är till” (Apostlagärningarna 17:28).

Jag är så tacksam för de personer i mitt liv som berört och berör mig genom att de visat och visar mig på denna kristna tro.

Hans Ulfvebrand, domprost