Välkommen till en ny termin med Katedralakademin!

Katedralakademin vill vara ett forum där frågor ställs utan rädsla, där vi vågar neka tro på alltför enkla svar och vågar verkligen lyssna till kunskap och erfarenhet.

Den ryske författaren Fjodor Dostojevskij sa en gång om bönen:
Glöm inte bort bönen. Varje gång du ber uppriktigt skall en ny känsla väckas hos dig och med den en ny tanke, som du förr inte vetat av, och som ska ge dig nytt mod.

Den devisen har jag burit med mig under mina 43 år som präst. Jag har också genom människor jag mött blivit påmind om dess betydelse i mitt yrkesliv.
En bärande balk i domkyrkoförsamlingens liv är morgonbönen vid Storkyrkans ljusglob där oftast några få samlas i bön och ljuständning dag ut och dag in
kl. 09.00 varje vardagsmorgon. Välkommen! Att tända ett ljus och sända en annan människa en tanke är bön. Det har jag genom åren om och om igen påmint personer jag mött som undrat vad bön är. Författaren Dostojevskijs ord visar vägen.

Jag gläder mig mycket över etablerandet av Katedralakademin 2014. Kunskap på vilket område det än gäller ska aldrig föraktas, det lärde mig min förste chef och kyrkoherde. Jag har själv försökt att leva i den devisen genom åren. Den kan få oss att inse betydelsen av samspelet mellan observationskunskap det som kan vägas och mätas och insiktskunskap det som inte syns men som har en grundläggande betydelse för vårt gemensamma liv som människor t.ex. försoning, hopp, samspel, meningsutbyten som hör ihop med djuperfarenheter i livet.

Det är så inspirerande att så många reflekterande och kunniga människor från många olika kunskapssammanhang bidrar till innehållet i Katedralakademin. Höstens Katedralakademi har sina särskilda förutsättningar genom Covid 19.
Vi diakoner och präster i domkyrkoförsamlingen tar själva ansvar för innehållet under denna termin. Men vi har två tillfällen med inbjudna gäster: professor Peter Strang och biskop Andreas Holmberg.

Hans Ulfvebrand, domprost