Kaffekopp

Caféer

Välkommen till något av Starrkärr-Kilanda församlingens caféer. Mötesplatser för daglediga eller på kvällen i samband med gudstjänst. För att minska smittspridning och av omsorg för riskgrupper är flera av dessa mötesplatser inställda tillsvidare.

Förmiddagscafé - Pausat tillsvidare

Torsdagar kl. 10.00-12.00 i Starrkärrs församlingshem

Se kalendern för nästa Förmiddagscafé.

Ansvarig:

Ingela Fransson

Ingela Fransson

Diakon, Starrkärrs församlingshem

Stickcafé

Onsdagar udda veckor kl. 18.30 I Älvängens kyrka 

Vi börjar direkt efter Taizémässan. 

Se kalendern för nästa Stickcafé.

Ansvarig:

Kicki Jonsson

Kicki Jonsson

Starrkärrs församlingshem, Församlingshemsvärdinna

Café Brödhuset

Måndagar kl. 14.00 i Nols kyrka - från 21/9

Se kalendern för nästa Café Brödhuset. Vi håller avstånd och det är annorlunda upplägg med tilltuggen.

Ansvarig:

Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson

Nols kyrka, Diakoniassistent, Gudstjänstledare

Öppet café - INSTÄLLT tillsvidare

Fredagar kl. 11.00-13.00 i Älvängens kyrka

För att minska smittspridning av Covid-19 ställs Öppet café in fr.o.m. 20 mars. Beslutet gäller tills vidare. 

Ansvarig:

Ulrika L. Andersson

Ulrika L. Andersson

Diakon, Älvängens kyrka, Kanslist

Sommarcafé

Onsdagar under sommaren i Starrkärrs församlingshem

Se kalendern för nästa Sommarcafé.

Ansvarig:

Ingela Fransson

Ingela Fransson

Diakon, Starrkärrs församlingshem