Tacksägelsedagen i Hardeberga

Söndagen den 9 oktober med gudstjänst, invigning av nytt kyrkfönster och firade av att församlingshemmet fyller 45 år.

Gudstjänst i Hardeberga kyrka kl. 12.00
Invigning av ett nytt kyrkfönster.
Charlotte Vettlevik, präst och Katarina Koos, musiker.

Efter gudstjänsten serveras lunch i församlingshemmet av Hardeberga kyrkliga arbetsförening.

I samband med lunchen firas att Hardeberga församlingshem fyller 45 år. 
Helena Nilsson Lannegren visar föreningens aktiviteter under dessa år genom ord och bild.