Nya tider i våra kyrkor

Från 1 mars 2019 inför vi nya gudstjänsttider

Varför ändrar vi?

Vi i personalen har haft ett förändringsarbete omkring gudstjänstlivet för att möta nya behov och skapa kontinuitet, gemenskap och öppenhet. Parallellt har vi också gjort nya gudstjänstordningar (agendor) utifrån den nya kyrkohandboken.

Vi har bollat våra idéer med Församlingsråden och med kyrkvärdar, och utifrån det har vi kommit fram till ett förslag som Kyrkorådet nu har godkänt och antagit vid sitt möte 30 januari 2019.

Vi vill med nya gudstjänstordningar och nya tider för våra gudstjänster öppna upp för att fler hittar till våra gudstjänster och att vi får en större kontinuitet i vårt gudstjänstliv.

Varmt välkomna till våra kyrkor i Söderala pastorat

Våra nya tider för huvudgudstjänsterna

Söderala

Varje söndag kl 11 Högmässa

Ljusne

Varje onsdag kl 18 Enkel mässa eller gudstjänst (som avslutar Öppen gemenskap)

Mo-Bergvik

Varje söndag kl 17 Enkel mässa (Bergviksmässan) i Bergviks kyrka. Fika från kl 16, ibland med efterföljande program kl 18 (Kyrkkväll)

Skog

Söndagar jämna veckor kl 11 Gudstjänst eller mässa. Vissa söndagar gemensamt med Kyrkorna i Skog.

Storhelger och sommartid

Under storhelger, som Första advent, Jul - Trettondagen, Påsk, Kristi Himmelsfärd & Allhelgonahelgen kommer ett särskilt schema gälla.

Sommartid (ungefär v 25 - 32) kommer det vara fokus på friluftsgudstjänster & musikgudstjänster enligt ett särskilt schema.