Förtroendevalda & Idéella

Kyrkorådet består av följande ledamöter och ersättare för mandatperiod 2022 – 2025

 

Vår kyrka i samverkan i Skillingaryds församling

Ordinarie                                                                                       Ersättare

Ulf Svenzon, ordförande                                                            1. Barbro Lemke

Birgit Adolfsson, 2:e vice ordförande                                       2. Bernt Emanuelsson

Knut Edvinsson                                                                           3. Ann-Louise Ahlnér

Ingvar Ekh                                                                                   4. Martina Löwenham

Ingeborg Jonasson                                                                      5. Pia Jonsson

Thomas Jonsson

Johan Thelander

Eva Toftgård

Sune Toftgård

                          

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Ordinarie                                                                                       Ersättare

Sonja Kling, 1:e vice ordförande                                               1. Robert Alkemark

Erik Sjöberg                                                                                 2. Claes Johansson

Monika Andersson