Förtroendevalda & Idéella

Kyrkorådet består av följande ledamöter och ersättare för mandatperiod 2018 - 2021

Vår kyrka i samverkan i Skillingaryds församling

Ordinarie:

Pia Jonsson, ordförande

Jan Gunnargård, 1 :e vice ordförande

Birgit Adolfsson

Knut Edvinsson

Ingvar Ekh

Ingemar Elgemark

Ingeborg Jonasson

Martina Löwenham

Ulf Svenzon

Ersättare:

1. Barbro Lemke

2.  Ann-Louise Ahlnér

3.  Eva Toftgård

4.  Erica Gunnarsson Kibowa

5.  Johan Thelander

6.  Jessica Aldelius

7.  Thomas Jonsson

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ordinarie:

Sonja Kling, 2:e vice ordförande
Monica Andersson
Erik Sjöberg

Ersättare:

1. Claes Johansson

2.  Gullvi Alkemark

3.  Ann-Britt Gustavsson