KONFA-Skepplanda-Hålanda

Vi drar igång den 16 oktober!

Konfan börjar till hösten men vi vill redan nu informera 
om det!

Söndagen den 16 oktober kl. 17.00 är du välkommen 
att hänga med oss i Skepplanda församlingshem. Du behöver 
inte ha bestämt dig om du vill börja då, utan kom med dina 
frågor. 
Ta gärna med föräldrar/vårdnadshavare. Vi bjuder på middag och du får 
träffa ledare, faddrar och vi pratar om konfa-tiden. Vi kommer att träffas en söndag i månaden i Skepplanda kyrka och 
församlingshemmet tillsammans med faddrar (som konfirmerades för 
ett par år sedan). 
Dessutom ingår tre läger med övernattning då det blir mycket kul med 
lekar och aktiviteter. 

Hit kommer du för att få veta mer, ställa frågor, om du är säker på att du vill konfirmera dig eller om du är lite osäker på vad det innebär. 

Här anmäler du dig till konfirmation i Skepplanda-Hålanda 2022-2023