Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Påsken i Skärstad-Ölmstad församling

Påskens gudstjänster och film för barn om varför vi firar påsk.

Påsk i Svenska kyrkan

Läs om varför vi firar påsk