Evelin Esseen vald till ledamot i domkapitlet

Tisdag 16 november hölls val till domkapitlet i Skara stift. Röstberättigade var stiftets präster och diakoner. Val gjordes av ledamot i domkapitlet som är präst eller diakon, ersättare till ledamot samt ersättare för biskop och domprost.

Evelin Esseen, diakon i Stenstorps pastorat, valdes till ordinarie ledamot. Eva Kaiser, komminister i Skövde pastorat, valdes till ersättare. Till ersättare för biskop och domprost valdes Filip Stensman, komminister i Alingsås pastorat.

Innan valet ägde rum firades en mässa på förmiddagen med parentation över de präster och diakoner som avlidit under mandatperioden. Efter en fikapaus var det sedan dags att lyssna till biskop Åkes föreläsning ”Gå därför ut - en föreläsning om mission i vår tid.”