Foto: Tomas Holmgren

Stulna värmepumpar påverkar höstens verksamhet i Falsterbo kyrka

Rådande situation på elmarknaden försvårar arbetet att hitta en ny, snabb lösning för uppvärmning.

Natten mellan den 30 och 31 augusti drabbades vår församling av en stöld vid Falsterbo kyrka. De två värmepumpar som förser kyrkan med värme bröts loss från sina fästen och fraktades bort. Stölden polisanmäldes omedelbart, men pumparna har inte kunnat lokaliseras. I avvaktan på att ett nytt system kan installeras måste våra användningsområden för kyrkan nu begränsas. 

– Det är oerhört svårt att få tag i nya värmesystem just nu, på grund av det rådande läget på elmarknaden, berättar Tomas Holmgren, kyrkogårds och fastighetsanschef i Församlingen. 

Tills ett nytt, permanent system är på plats kommer det alltså inte vara möjligt att genomföra några kyrkliga handlingar i Falsterbo. Det gäller såväl dop och vigsel som begravning och högmässor. 

Men varför kan man inte bara ställa in några värmefläktar de timmar det behövs för att snabbt värma upp kyrkan tillfälligt?

– Det handlar om gigantiska volymer som ska värmas upp. Dessutom är det en medeltida kyrka vi har att göra med, det vill säga en byggnad med otaliga skyddsvärda inventarier. Då går det helt enkelt inte att hantera uppvärmningen på det sättet, säger Tomas Holmgren. 

Kyrkan kommer inte att låsas, utan det går fortfarande bra att under dagtid gå in för att till exempel tända ljus eller sitta ned en stund. 

– Det är verkligen ett tråkigt besked för dem som planerat för till exempel en begravning eller vigsel i Falsterbo kyrka den närmaste tiden. Men ur arbetsmiljösynpunkt har vi inget annat val än att på obestämd framtid förlägga all kyrklig verksamhet till Skanör, säger Tomas Holmgren.