Renovering

Under hösten kommer Skanörs församlingshus att renoveras. Detta beräknas vara färdigt till mars 2017

Kyrkorådet har tagit ett beslut om att renovera Skanörs församlingshus, framförallt det exteriöra men även ett helt nytt kök kommer att byggas och stora salen kommer få en välbehövlig upprustning.

Den dagliga verksamheten är därför flyttad till Falsterbo församlingshus under denna period. Vid frågor om en särskild grupp eller verksamhet vänligen kontakta verksamhetsansvarig - Personallista