Foto: Kristian Ljungberg

Sommarjobb 2021

Välkommen att söka sommarjobb på kyrkogården! Senast sista mars ska ansökan ha kommit in till oss.

Du ska fylla 17 år det år du anställs för att få sommarjobba hos oss.

Du kan ansöka på följande sätt:

Fyll i formuläret nedan och skicka in, eller fyll i den nedladdningsbara ansökningsblanketten här och skicka med post till:
Gunilla Trüschel Skallsjö församling, Uddaredsv.1, 44836  Floda.
Ladda ner ansökningsblankett.

Ansökan ska vara församlingen tillhanda senast 31/3 2021.