Foto: Magnus Aronsson/IKON

Välkommen att fira gudstjänst!

Här hittar du veckans gudstjänster

Torsdag 11 november   
~Majåkerskyrkan kl. 17.30 Veckobön

Lördag 13 november
~Saleby kyrka  kl. 18.00 Helgmålsbön

Söndag 14 november
~ OBS! Truvegården Filsbäck kl. 11.00 Gudstjänst
  Mikael Kjell, Ludvig Svärdh

~Majåkerskyrkan kl. 18.00 Gudstjänst
  Camilla Borg Ludvig Svärdh