Besökare i fängelsemiljö

Välkommen på en kväll om att vara besökare i fängelsemiljön!
18:00 Anders Bergh, ställföreträdande kriminalvårdschef på  Salberga, medverkar tillsammans med medarbetare i den andliga vården och aktiva besökare.
Vi bjuder på mat. Ingen anmälan.

För att delta i besöksverksamheten ska man ha fyllt 23 år, kunna göra sig förstådd på och förstå svenska, låta sig kontrolleras i polisregistret och få en säkerhetsgenomgång. Besöken sker på lördagseftermiddagar, planering görs terminsvis och man bestämmer själv hur ofta man är med.

Kontakt: Erik Hultby 

Kontakt: Ann-Christin Salomonsson