Kyrkiska

”Kyrkiska” kallar vi de ord som ofta används i kyrkliga sammanhang och vars innebörd kanske inte är helt självklara. Här är några som är bra att kunna:

 
-  Agenda — det programblad du får ihop med psalmboken när du kommer till gudstjänst.
 
Andakt — kommer från tyskans ”Andenken” och betyder att tänka på. När vi samlas till andakt gör vi det för att ha en stund då vi tänker på Gud. Även om man sitter flera tillsammans så finns det något enskilt över den stunden.
 
Bibeln — är inte en, utan 66 böcker samlade i två delar. Den ena kallas för Gamla Testamentet och den andra för Nya. Ett testamente i det här sammanhanget är ett förbund, en överenskommelse mellan Gud och mänskligheten.
 
Bön — är det samtal vi för med Gud. Oftast är det vi som lägger fram våra tankar och önskningar. Men Gud skulle nog gärna se att vi lyssnade lite mer på honom.
 
Evangelium — betyder ”goda nyheter”. I många sammanhang syftar det på innehållet i en av de fyra böcker i Bibeln som kallas evangelier och som har Matteus, Markus, Lukas eller Johannes som upphovsmän. I gudstjänsten läses ofta en text från en av dessa böcker. Goda nyheter finns även på andra ställen i Bibeln.
 
Frälsa/frälsning/frälst — kommer från ett gammalt ord, ”frihalsa”. När halsjärnet runt slavens nacke togs bort frihalsades han. När Jesus dör på korset tar han bort det vi kallar synd  och som håller oss fångar. Då blir vi frälsta eller räddade som man också säger.
 
Gudstjänst — liknar andakten på många sätt genom att flera människor kommer tillsammans inför Gud. Skillnaden är att i gudstjänsten samspelar man mer med varandra genom att sjunga, be och utöva liturgi tillsammans.
 
Konfirmation — betyder bekräftelse. I dopet bjöd Gud in dig till sin gemenskap. I konfirmationen får du bekräfta, eller säga ja till den inbjudan.
 
Liturgi — betyder egentligen ”folkets arbete”. I gudstjänsten förekommer ofta en dialog mellan präst och församling. Ibland sjungs den, ibland säger man den. Det är den dialogen som bildar basen för liturgin. Sedan bygger man på med psalmsång, texter och predikan.
 
Martyr — en person som dör för sin tros skull. Martyrer finns inom alla religioner.
 
Nattvard — den måltid som firas i gudstjänsten och som går tillbaka på Jesu sista måltid med sina lärjungar.
 
Oblat — det bröd som används i gudstjänstens måltid. Det är bakat på mjöl, salt och vatten. I Säffle kyrka använder vi glutenfria oblater.
 
Predikan — är den utläggning som prästen gör på någon av dagens texter i gudstjänsten, oftast på evangeliet.
 
Synd – är allt sånt som ställer sig emellan oss och Gud. Ibland kan det ta överhanden och man känner sig bunden. När Jesus dör på korset tar han våra synder på sig och ger oss av sin förlåtelse och kärlek. Det är ett märkligt byte.
 
Teologi — är det ämnesområde där man studerar läran om Gud.