Meny

Återtagna gravrätter

Återtagen gravrätt enligt delegation.

Samtliga gravvårdar ska enligt lag ha en gravrättsinnehavare. Gravplatserna nedan saknar gravrättsinnehavare. Ingen har anmält sig till kyrkogårdsförvaltningen under tiden för skyltning. På nedanstående kyrkogårdar finns gravar som varit skyltade under minst två år för att genom besökare finna ny gravrättsinnehavare.

För att bestrida ärendet kan kontakt tas med kyrkogårdsadministratör
Cathrin Odhner, Säffle kyrkogårdsförvaltning.
tel: 0533-69 13 10. måndag - tisdag - torsdag - fredag kl 10 - 12.
e-post: by.kyrkogard@svenskakyrkan.se