Januari månads åtgärder för att minska smittspridningen

Vi firar gudstjänst, men ställer in all annan verksamhet

Smittan sprider sig explosionsartat och vi måste hjälpas åt att minska vårt sociala umgänge, och, inte minst, minska trycket på sjukvården. 

Rommele pastorat kommer att fortsätta fira gudstjänst enligt plan, men ställa in alla andra verksamheter under januari månad. Vi tvingas sätta en gräns för hur många som får samlas i våra kyrkor vid varje tillfälle. 

Maxantal i våra kyrkor 50 personer. 

Platserna är markerade i kyrkan, vi sitter på varannan rad och har en meter mellan sällskapen. Ett sällskap är max 8 personer.

Vid samling i Kyrkans hus är maxantalet 20 personer. Dock har ett nytt beslut tagits när det gäller minnesstunder vid begravning, då det fr.o.m. 19 januari är tillåtet att samlas 50 personer.

Låt oss hoppas att denna våg av smitta avtar inom kort. Tills dess gör vi vårt bästa att använda telefon och sociala medier i stället för att träffas fysiskt.