Vill du vara ideell medarbetare?

Medarbetare i Kristi kyrka är vi alla som engagerar oss på något sätt för församlingen, men som anställd, förtroendevald och som ideell medarbetare har man ett särskilt uppdrag, en uttalad och förväntad funktion i församlingsarbetet.

De ideella insatserna är en viktig stomme när vi vill bygga församling. Församlingsarbetet bygger på delaktighet. Alla är vi kallade att vara medskapare och bidra till att kyrkans budskap på nytt och på nytt återuppstår, som en levande och varm gemenskap där Gud tar gestalt i oss.

Vill Du vara med i vårt församlingsbygge? Har du kanske någon stund över som Du kan ägna åt församlingen? I så fall är Du välkommen att höra av Dig så att vi tillsammans kan finna en uppgift som känns bra för Dig och som stämmer in i vårt mål med församlingsarbetet! Det kan vara diakoni men även någon annan uppgift.

Kontakta diakon Helene Rosenmüller 0303-24 34 10 eller komminister Christian Fehn, präst för det ideella arbetet i Karebys församling, tel. 0303-24 34 02.