Vad händer efter 1 december?

Nya restriktioner införs av regeringen.

Regeringen inför nya restriktioner fr.o.m. 1 december. Romelanda pastorat kommer inte att införa vaccinpass till våra gudstjänster och konserter. Kyrkan står för öppenhet och vi vill så långt det är möjligt undvika att kontrollera människor vid kyrkdörren då detta rimmar illa med den grundlagsstadgade religionsfriheten i vårt land. Samtidigt vill vi utgå från att de som inte är vaccinerade följer folkhälsomyndighetens särskilda råd.

Istället för vaccinpass begränsar vi antal deltagare till max 100 personer. Detta får konsekvenser främst för våra julkonserter och musikaler i både Romelanda och Kareby. Där väljer vi istället att införa ett bokningssystem där man via vår hemsida eller församlingsexpeditionen kan boka plats på konserterna (helt gratis). Vid behov erbjuds flera konserter så att så många som möjlighet att delta.