Temaserie INBJUDAN

Under tre söndagar har vi en temaserie - INBJUDAN - under tre högmässor. Söndagarna lyfter fram olika delar i detta och hänger därmed ihop. Samtidigt är de fristående i den bemärkelsen att man inte måste ha varit med de tidigare söndagarna för att kunna ta del av de senare. Samtidigt kan det vara en fördel att vara med under hela serien. Det kommer finnas möjlighet att lyssna på predikan i efterhand som podcast här eller så kan man se på Facebook. 

Samtalsfrågor - här uppdateras med frågor utifrån varje söndags tema och predikan

Från 2/10 ”se UPP” - tyvärr fungerade inte tekniken nu att lägga upp det som podcast men man kan se det i efterhand på Facebook.

 • Vad talade särskilt till dig i predikan?
 • När eller på vilka sätt möter du Gud?
 • Vad har du för erfarenheter av gudsmöten? Hur påverkar de din vardag?
 • Hur tänker du att gudsrelationen och missionsuppdraget hänger ihop?

Från 25/9 ”gå UT”

 • Vad var det som du tyckte var särskilt intressant?
 • Triangeln är här vriden för att visa hur UT (missionen) driver församlingen framåt. Vad tänker du menas med det och vad kan det betyda för dig/oss?
 • Varför skulle det här med att ”göra lärjungar” vara så viktigt och hur kan det gå till?
 • Vad i berättelserna från de olika personerna och sammanhangen berörde och inspirade dig?
 • Hur tror du att Gud vill använda dig i din vardag för att göra lärjungar? Finns det några säskilda du känner dig kallad att investera i? Avsluta gärna med att be kring detta och de du tänker på. 

Från 18/9 ”bjud IN”

 • Dela en sak från predikan som du fastande för!
 • Jesus sänder ut ”de 72” ”2 och 2”! Hur kan missionsuppdraget bli mer av församlingens gemensamma angelägenhet?
 • Har du erfarenheter av ”fail forward”, att misslyckas framåt? Dela gärna din berättelse av en situation som blev fel men som du växte av!
 • Hur kan man lägga märke till ”fridens människor” i ens närhet? Hur kan vi hjälpa dem från nyfikenhet till utforskande som inte uppfattas som omvändelseförsök?

Smågrupper

Temaserien kopplas samman med smågrupperna vilka kommer få samtalsfrågor efter varje gudstjänst för att ha med sig till deras träff i veckan efter. Predikningarna kommer också ut som podcast. Haka gärna på en grupp som redan finns eller en ny för just dessa tre veckor. Det betyder mycket att få mötas och samtala kring detta! 

Peter Stenman är samordnare för smågrupperna och du kan höra av dig till honom om du har frågor eller vill följa med i en grupp.