Lavendel
Foto: Gustaf Hellsing / Ikon

Sjung för livet

Musikgudstjänst med allsång 13 aug kl. 18

Sjung för livet
Musikgudstjänst med allsång.
13 augusti kl. 18 i Romelanda kyrka.

Liselott Daun, Henric Gustafsson & Anna Heverius Tobin sjunger för och med er!

Varmt välkomna!