Predikningar och undervisning

Nu kan man lyssna på predikningar och undervisning som podcasts. I nuläget finns de tillgängliga på Appla podcaster (för iPhone) och snart kommer de ut på Google podcaster (för Android).

Man kan också lyssna direkt i webläsaren utan att blanda in appar. Då klickar man vidare på den här länken. Därifrån kan man också ladda ner predikan som en fil till datorn.