Restriktioner släpps

Gäller från 9/2

Fr.o.m. 9/2 släpps alla restriktioner som påverkar deltagantal och avstånd.

Vi välkomnar varandra åter till den stora gemenskapen!