Gäster från Lutherska kyrkan i södra Afrika vid Askonsdagsmässan 2/3 kl 18

Ärkebiskop Absalom Mnisi och Zwanini Shabalala, generalsekreterare för det ekumeniska samarbetsrådet i södra Afrika gästar Romelanda!

Göteborgs stifts tar emot representanter från vårt vänstift - ELCSA (Evangelical Lutheran Church in Southern Africa) i samband med ACT Svenska kyrkans stiftsdag i domkyrkan 5/3.

Romelanda församling har haft ett mångårigt vänförsamlingsutbyte med Entombe pastorat som är en del av ELCSA. 

På askonsdagsmässan i Romelanda kyrka 2/3 kl 18 medverkar våra gäster. Zwanini Shabalala predikar (med översättning till svenska).

Varmt välkomna att inleda fastetiden med vänner från den världsvida kyrkan!