John Jeanssons Donationsfond

Nyhet Publicerad

Ansök om premier nu!

John Jeanssons Donationsfond

Flickor födda i Rödeby församling under åren 2004, 2005 och 2006 kan 2024 söka premier ur ovanstående fond.

Blanketter för ansökan finns på expeditionen i Rödeby, telefon 0455-33 77 33 eller att ladda ned som pdf här nedan.

Ansökan lämnas eller skickas senast 22 maj 2024 till:
Rödeby församling, Stationsvägen 38, 373 42 Rödeby,
e-post: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Ytterligare upplysningar genom Anette Ivekull telefon/sms 0708-98 15 73.