Tidigare sända gudstjänster

Nyhet Publicerad Ändrad

Här hittar nedan du tidigare gudstjänster.

Klicka på play-ikonen för att starta gudstjänsterna. 
Gudstjänsterna startar efter cirka fem minuter.

Bibeltexter i digitala gudstjänster: 
Copyright: Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet 

Tredje söndagen efter trettondagen, Gudstjänst från Furubergskyrkan

Kyndelsmässodagen, gudstjänst från Långträsk kyrka

Fastlagssöndagen, gudstjänst från Furubergskyrkan

Första söndagen i fastan, gudstjänst från Öjeby kyrka

Andra söndagen i fastan, gudstjänst från Piteå kyrka

midfastosöndagen Fjärde söndagen i fastan, gudstjänst från piteå kyrka

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG, gudstjänst i fastetid från piteå kyrka

Palmsöndagen, gudstjänst från Piteå kyrka och Öjeby kyrka

passionsandakt 29 mars från piteå kyrka

passionsandakt 30 mars från piteå kyrka

passionsandakt 31 mars från piteå kyrka