Saliga samtal - att leva i två kulturer

Söndag 28/1 kl 13 - Susanne Öhrn, psykolog och föreläsare

Att leva i två kulturer

Det som först var ett val men som sedan blev ett tvång, hur ska man hantera sin bi-kulturella tillvaro? Kan man leva i två kulturer? Eller hamnar man någonstans mitt emellan? Vad är det att vara främling i sitt hemland?