Kyrkstämma 10/4 efter högmässan

Söndag 10 april har vi kyrkstämman i kyrkan direkt efter högmässan.