Kyrkstigen

Ny gång- och cykelväg i V Husby

Kyrkstigen – Vår egen nya gång- och cykelväg i Västra Husby!

Den 21 november 2019 fick vi ett efterlängtat positivt svar från Länsstyrelsen i Linköping gällande vår ansökan om ekonomiskt stöd för en ny gång- och cykelväg.

Nyckeln till det positiva svaret var att Länsstyrelsen lyckades få in en sk ”övrig offentlig medfinansiering” från Region Östergötland. Därmed svarar vår församling för 10 % och Länsstyrelsen för totalt 90 % av den nya vägens kostnad.

Vägen går mellan Hembygdsföreningens ”Gamla Hemmets” parkering och parkeringen nedanför kyrkan.

Idén om att anlägga en trafiksäker förbindelse – då i form av en stig - mellan Gamla hemmet och kyrkan föddes hos Västra Husby Hembygdsförening.

Efter en dialog mellan Hembygdsföreningen och vår församling under 2018 föddes tanken på att försöka finansiera en riktig gång- och cykelväg.

Uppdraget gick till Sverker Gröndahl, ersättare i kyrkorådet. Första åtgärden blev att knyta en representant från både Hembygdsföreningen – Ordförande Bengt Johansson - och Västra Husby Idrottsförening VHIF – Ordförande Mikael Carlsson - till projektet. Inriktningen i båda dessa verksamheter skulle gynnas om vägen blev av och deras stöd var också en förutsättning för att bidrag skulle kunna beviljas.

Ett av de tyngsta argumenten för den nya vägen var att ge både barn och vuxna, ibland med funktionsnedsättningar, en säker väg i motsats till att använda väg 210 som här saknar vägren.

En annan uppskattad fördel är att vi nu fått en centralt belägen och till stora delar belyst vägslinga för alla innevånare i Västra Husby, Snöveltorp och Luddingsbo. Slingan används nu bl a för motion till fots eller för cykling och för Hembygdsföreningens tipspromenader.

Vid Hembygdsföreningens många övriga aktiviteter kommer vägen också väl till pass – t ex för lövskrindeåkning för barnen.

När vår församling nu startar Kyrkstigens förskola under januari 2021 är den nya vägen en viktig och redan färdig del i planeringen.

Någon festlig invigning av vår nya väg har vi i rådande läge tyvärr inte kunnat hålla men förhoppningsvis kan vi planera för det under nästa år!