Alla helgons dag

Minnesgudstjänster och öppettider till våra kyrkor, lördag 5 november

Kårsta kyrka
Minnesgudstjänst kl 15.00. Kyrkan är öppen 12-16.

Össeby-Garns kyrka
Minnesgudstjänst kl 18.00. Kyrkan är öppen 14-19.

Angarns kyrka är öppen kl 12-16.

Vada kyrka är öppen 14-18.